09 de febrer 2010

Irekia: el portal de comunicació i coneixement del govern basc

Fa pocs dies que vaig plantejar una reflexió sobre com comunicar i com transferir el nostre coneixement a través d’internet d’una forma adequada. Avui, llegint un post d’Administraciones en Red, he entrat al nou portal de OpenGovernment del Govern Basc, Irekia, i he trobat resposta a molts dels meus plantejaments i preguntes que darrerament m'he estat formulant respecte a aquest tema. Irekia és la fórmula que ha utilitzat el País Basc per conjugar els tres elements que jo comentava; comunicació, gestió del coneixement i 2.0. Ells encara n’han afegit un altre que és el de la participació dels ciutadans en els espais i continguts que es poden trobar en aquest portal.

Irekia és un portal que té com a objectiu principal comunicar d’una forma oberta i transparent l’acció de govern del Govern Basc. Això ho fa a través de diversos espais que mitjançant continguts en diferents formats (audio, vídeo, agenda...) informen sobre els aspectes més rellevants del dia a dia del govern i de forma segmentada de cadascun dels seus departaments. Per una altra banda també s’inclouen en aquest portal els canals 2.0 i la xarxa d’innovadors del portal Comunidad Vasca de Innovadores, que doten en aquest espai d'un element participatiu i relacional important.

Es tracta d’un projecte molt ambiciós i innovador que es posicionarà com un referent en temes de comunicació i opengovernment dins del món de l’administració pública. El seguirem amb atenció per veure la seva evolució i evidentment ens servirà com a guia i orientació per al model que en breu començarem a desenvolupar per a l’àmbit local català.

28 de gener 2010

Gestionant el nostre coneixement: Capítol 1

Moltes organitzacions tenen en el coneixement la seva raó de ser i el seu actiu més important. Avui en dia ens trobem amb moltes institucions que per la seva naturalesa i també per el tipus de serveis que presten generen i transfereixen coneixement cap al seus clients o socis de forma continua. Es precisament per aquesta capacitat i característica que els valoren i al mateix temps és aquest actiu el que els ha de permetre diferenciar-se d’altres institucions.
Amb aquest fet esclarit, el problema es centra doncs en determinar com es pot obtenir el major rendiment possible d’aquest coneixement, com es pot optimitzar el seu ús, impacte i retorn en benefici de l’organització i el seu entorn. I per què suposa això un problema? Doncs pel senzill fet de que per A o B el coneixement s’acaba perdent o diluint en el camí que va entre la seva creació i el seu consum final. Precisament en això ens trobem.
Per gestionar correctament el coneixement en una organització la cultura del treball existent resulta un element fonamental. M’atreviria dir que fins i tot que és l’element previ i necessari sobre el qual s’han de començar a construir la resta de coses. Però imaginem-nos el cas hipotètic en el que ja comptéssim amb aquesta cultura i que la organització a nivell intern ja estigués preparada i funcionant amb aquest nou xip integrat. Llavors només ens restaria definir la millor forma d’ordenar, gestionar i comunicar el nostre coneixement als nostres clients i col·laboradors. Precisament en això ens trobem.
Els canals poden ser varis i les eines i plataformes utilitzades diverses, però totes les fórmules s’han de trobar dins de l’àrea determinada per tres elements; COMUNICACIÓ, GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I PRESÈNCIA 2.0.
Cada organització depenent de les seves característiques i necessitats i també dels recursos dels que disposi podrà dur a terme unes accions o unes altres en base a l’estratègia que hagi definit. Hi ha exemples dins de l’administració que estan marcant el camí a seguir com la gent del departament de justícia que ens han servit a molts com a orientació i ara la gent d’atenció ciutadana també de la Generalitat. Nosaltres comencem i precisament en això ens trobem.
Seguirem informant.

12 de gener 2010

20 prediccions sobre la TV del futur

La web Informitv fa un predicció sobre la TV per els propers 10 anys.