27 de juny 2007

Comunitats

Finalment he pogut dedicar un temps a fer el post que havia comentat sobre les comunitats de pràctica. No sé si és exactament la idea que comentaven l'Iñaki i l'Alorza en el seu post La larga cola del talento, però segur que s'hi assembla.

Actualment des de Localret tenim en marxa un projecte per a crear, en una primera etapa, 4 comunitats de pràctica que tinguin el seu propi espai a la web. En aquest moment, el projecte es troba en stand by fins que no tanquem un altre projecte, el Consensus, del qual ja he parlat en algun moment en aquest bloc. Això es deu a que els dos projectes utilitzen la mateix eina, la plataforma de participació Gov2DemOSS, i estant sent desenvolupats per la mateixa empresa.

Les comunitats seran senzilles a nivell de funcionalitats. Vam creure convenient començar amb funcionalitats bàsiques però que garantissin al mateix temps l'actualització del site i la participació dels membres de la comunitat. Així, un cop en marxa, a les comunitats s'hi podrà trobar: una agenda, un espai de documents, un espai de notícies, un espai d'enllaços, un directori de membres i una newsletter. Excepte els dos darrers espais en els que caldrà registrar-se per tenir accés, la resta d'apartats de la comunitat seran oberts a tothom i permetran també que qualsevol proposi documents, notícies, enllaços i esdeveniments.

El punt clau de les comunitats, i probablement l'element que condicioni en major grau el funcionament d'aquestes, serà la dinamització. Des de Localret es proposarà un dinamitzador per a cadascuna d'aquestes comunitats, que rebrà una petita remuneració per desenvolupar aquesta tasca. Els dinamitzadors seran professionals de l'administració local que destaquin per la seva capacitat de lideratge com també pels seus coneixements sobre la matèria en qüestió. Les comunitats seran les següents:

  • Comunitat de Caps de Compra
  • Comunitat d'Innovadors
  • Comunitat de Participació ciutadana
  • Comunitat Jurídica

Totes aquestes comunitats comptaran a més, amb un sistema de sindicació de continguts però crec que també seria interessant, repescant una idea que ens llançava l'Alorza en el post de les píndoles, incorporar un sistema de tagging. En quan reactivem el projecte us aniré informant de les evolucions, mentrestant, us animo a que ens feu comentaris i propostes per a intentar millorar el que us he explicat.

22 de juny 2007

Píndoles de Coneixement

M'agradaria explicar-vos una mica per sobre el projecte de píndoles de coneixement que estem desenvolupant. La veritat és que és un projecte molt interessant i que a més s'alinea clarament amb una de les missions bàsiques de Localret; difondre i socialitzar entre els ajuntaments el coneixement que generem i que ens arriba.

Aquest projecte té una dimensió clarament comunicativa i de transferència de coneixement. Amb les píndoles pretenem comunicar als ajuntaments d'una forma clara i molt sintètica qüestions del seu interès (ex: la nova Llei d'Administració Electrònica) o serveis que poden obtenir de les administracions (ex: la PECAP), això si, sempre en relació a les TIC.

Les píndoles són unitats web, fetes amb flash, que d'una forma el més visual i interactiva possible i en un espai reduït de temps, expliquin un concepte determinat. Per aconseguir aquest component de vistositat les píndoles inclouran video, infografies, gràfics interactius etc. Per una altra part seran també sindicables i qualsevol persona, si vol, se les podrà baixar al PC.

Uns dels col·laboradors externs que tenim en aquest projecte i que la majoria de vosaltres coneixeu és el Roc Fages. Amb ell estem treballant per aconseguir que els continguts de les píndoles s'adaptin el millor possible a les necessitats i llenguatges dels ajuntaments.

Crec que es tracta d'un projecte que pot funcionar molt bé i que com a concepte pot ser extrapolable per a daltres administracions i organitzacions. En quan tinguem la primera píndola penjada a la web us avisaré. Fins llavors, i per a que tingueu una idea, us poso un "pantallazo" (provisional) d'una de les píndoles.

13 de juny 2007

Matrix Reloaded

Com ja havia anunciat en un post anterior ahir es va realitzar a Localret la jornada informativa/formativa de l'eina de gestió Matrix. La veritat, és que l'acte va ser un èxit ja que van assistir una tretena d'ajuntaments.

La sessió és va dividir en quatre parts. Un primera presentació del Mario Alguacil Director de Tecnologies, Gestió del Coneixement i Pressupost de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pare del projecte Matrix. Seguidament van intervenir els responsables d'Audifilm, l'empresa que ha acompanyat en tot aquest procés a l'ajuntament, i dos ajuntaments, Olot i Sant Feliu de Guíxols, que actualment estan integrant parts de Matrix en els seus sistemes. Per finalitzar es va obrir el torn de preguntes i el debat entre els assistents.

Aquesta sessió és la primera que es fa dins del marc del projecte Banc d'Innovació Local que en breu serà d'accés públic. A través d'aquesta eina es gestionarà l'interès dels ajuntaments per les bones pràctiques que s'estan duent a terme a Catalunya. Localret , sota petició o "d'oficici" organitzarà aquest tipus de sessions per aprofundir en els detalls de les bones pràctiques i recursos que estiguin accessibles en la web del Banc d'Innovació Local (BIL).

11 de juny 2007

El planejament urbanístic a la web

A partir del mes de juliol, la Generalitat de Catalunya i els municipis catalans de més de 10.000 habitants estaran obligats a posar, entre d'altres dades, tota la informació relativa al planejament urbanístic a la web. El Reglament de la Llei d'Ubanisme (pdf) en alguns dels seus articles (17.3, 23.2 i disposicions addicionals) així ho especifica. Aquests primer pas, no fa més que posar de manifest una tendència que poc a poc s'anirà estenent a la resta d'administracions locals.

Dins d'aquest context, Localret organitza una jornada (18 de juny de 10h a 12h) per als ajuntaments catalans, on es tractarà aquest tema i on també es parlarà del projecte IDEC Local del Consorci Administració Oberta de Catalunya. Aquest projecte, al que poden accedir els municipis de Catalunya a través de les Subvencions que anualment dona l'AOC, té com a objectiu impulsar i servir de canal per a la creació d'un IDE (Infraestructura de Dades Especials) de les administracions locals catalanes que s'integri dins de la IDE catalana.

Així, l'accés al projecte, proveeix als beneficiaris d'una infraestructura que permet com diu el Consorci AOC en la seva web, "fer pública la geoinformació disponible i descriure-la mitjançant metadades en un catàleg accessible per Internet, i per altra banda, la publicació d’aquesta geoinformació en servidors de mapes, per tal de fer-la accessible, en les condicions que cada ens determini, a altres administracions i usuaris en general, tot creant una xarxa de servidors locals que permeti accedir a la seva geoinformació, combinar-la entre sí i amb dades d’altres administracions i, a més llarg termini, plantejar noves aplicacions i projectes."

Les telecomunicacions a concurs

Localret, després de l'èxit assolit al Maresme, està engegant el segon projecte per a contractar, de forma agregada, el serveis de telecomunicacions dels municipis d'una comarca.

La idea és ben senzilla, cal agregar la demanada per tenir més poder de negociació davant dels operadors i consegüentment obtenir millors preus en els serveis. A Catalunya molts municipis no tenen capacitat de negociar amb les empreses de telecomunicacions (són considerats clients normals o petites empreses), unint-se i contractant els serveis de forma conjunta poden obtenir, en canvi, millors resultats que si actuen de forma individualitzada.

El contracte, tot i superar els 30.000 € d'import total, es fa en règim de procediment negociat. Aquest procediment negociat es pot dur a terme ja que prèviament, per part de Localret, s'ha fet una homologació de proveidors, afavorint així la flexibilitat del procés. D'aquesta manera, s'oferten tres lots:

  • Lot 1: serveis de veu (línies, tràfic de veu, centraletes, manteniment,...)
  • Lot 2: serveis de mobilitat de veu i dades
  • Lot 3: serveis de connectivitat

El cas del Maresme, liderat pel Consell Comarcal, ha estat pioner i ha marcat el full de ruta per a d'altres comarques. Un conjunt de municipis de la comarca (28 + el Consell Comarcal) va agregar la seva demanada i va ofertar aquests tres lots. Els resultats d'aquesta acció van ser evidents ja que els municpis van obtenir un estalvi mig total del 47%; un 43% en el lot 1, un 67% en el lot 2 i un 24 % en el lot 3.

El servei que presta Localret és el de donar suport i assessorar durant tot el procés al Consell Comarcal. En primer lloc es fa una estimació de l'estalvi, seguidament "s'inventaria" el consum de tots els municipis per després fer-ne l'agregació, i finalment s'ajuda a redactar les bases del concurs. Aquest recolçament no s'acaba amb l'adjudicació del concurs, sinó que es manté durant tres mesos més a través d'una comissió tècnica responsable de garantir les condicions i preus establerts en el contracte.

La filosofia que hi ha darrera d'aquest tipus de projecte, i que Localret trasllada als ajuntaments, és que aquests inverteixin l'estalvi obtingut en la millora de les infraestructures de telecomunicacions del seus respectius municipis.

"Quarta Planta": un bloc per a la gestió del coneixement

A la sessió web a la que vaig anar la setmana passada em vaig enterar d'una experiència blogger que vaig trobar molt interessant. Es tracta del bloc Quarta Planta. És un bloc d'accés restringit que té com a objectiu principal la compartició i intercanvi d'informació entre algunes professionals del Hospital de Sant Pau de Barcelona. En aquest espai web, 20 secretàries de serveis mèdics i quirúrgics, aporten continguts diàriament per a facilitar la feina de la resta de membres de la comunitat. Això no només està servint per millorar l'eficiència i qualitat del seu treball, sinó, que al mateix temps, està creant una major cohesió i sensació de treball en equip entre elles.

A través del ponent, Manel Pérez-Montoro, i després d'alguns mails, vaig trobar a la Francesca Cañas, actual administradora del bloc/comunitat virtual (com elles prefereixen dir-li), qui m'ha facilitat, per e-mail, informació relativa al bloc.

La idea va sorgir quan des de la Direcció es va suggerir fer un butlletí. La Francesca va creure que un bloc podia fer aquesta tasca, però també podia aportar moltes altres avantatges per a un grup que presencialment ja compartia necessitats i problemes comuns; així va nèixer Quarta Planta.

La Francesca creu ( i jo comparteixo la seva opinió) que hi ha dos punts clau d'èxit en aquest tipus de projecte. Primer, la senzillesa tecnològica que els blocs permeten en l'actualitat, i segon, i més important, que no només cal donar eines als treballadors, sinó que a més cal involucrar-los en la creació i ús d'aquestes, per a que es converteixin en experiències d'èxit.

Res més. Felicitats per Quarta Planta i que el projecte continuï endavant!!

06 de juny 2007

Gestió del coneixement a l'administració

Ahir vaig assistir a la 9ena Sessió Web que organitza el Departament de Justícia de la Generalitat. Abans de res vull felicitar un cop més a l'Area de Comunicació del Departament i especialment al Jordi Graells per l'èxit que estan tenint aquestes sessions i per l'eficiència que mostren en la seva gestió, comunicació i en la publicació dels materials a la seva web. Ahir, jo diria que erem més de 200 persones!!!

El Mario Pérez-Montoro va parlar sobre Gestió del Coneixement i més concretament va explicar el projecte que estan duent a terme dins del mateix Departament de Justícia. Aquí podeu trobar una síntesi de tot el que es va dir.

El projecte del departament és un projecte ambiciós que es basa en la creació de comunitats de pràctica, unes 15 si no recordo malament, i que indirectament involucra a unes 900 persones. Les comunitats estan dinamitzades i liderades pels e-moderadors i l'objectiu és posa en comú el coneixement i els problemes i partir d'això s'elaboren solucions esttandarditzades o bé en resulten alguns productes. El Manel va exposar alguns casos d'èxit com per exemple els de la creació d'un model d'informe per els assistents socials.

Els 15 e-moderadors públiquen un bloc de forma conjunta a través de la plataforma e-catalunya que molts de vosaltres ja coneixeu. A través d'aquest, aporten el seu coneixement a la comunitat i van reportant l'evolució del projecte de gestió del coneixement. Felicito des d'aquí al Departament i espero anar seguint l'evolució d'aquest interessant projecte que ens ha de servir com a exemple a la resta.

Us deixo amb una cita d'Antonio Machado que el Manel Pérez-Montoro va utilitzar per tancar la seva presentació.

En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da.
Antonio Machado

Conveni amb Microsoft

Avui s'ha signat finalment el Conveni de col·laboració entre Localret i Microsoft. La signatura (electrònica en aquest cas), l'han fet a Localret la Rosa García, Presidenta de Microsoft Espanya, i el Pere Navarro, President de Localret i alcalde de Terrassa. En breu podreu trobar el conveni a la web de Localret.

Entre els mitjans assistents ha sortit la pregunta, previsible això si, sobre si Localret donava suport o no al programari lliure. L'Estanis Vayreda Cap de l'Àrea de Societat de la Informació de Localret ha explicat la postura de Localret en aquest sentit, i ha aprofitat la presència del mitjans per publicitar un projecte que estem a punt d'engegar. Es tracta del Banc d'Innovació Local, un espai web que serà un repositori de coneixement i de compartició de recursos per a totes les administracions locals de Catalunya.

En un proper post parlarem més en detall d'aquest projecte, però a grans trets us puc dir que serà una web on es hi haurà tres repositoris. Un de bones pràctiques, un de proveidors TIC i un altre de recursos. En aquest darrer es podrà trobar des d'un informe de consultoria a una conceptualització, fins a programari que hagin desenvolupat els mateixos ajuntaments.