29 de febrer 2008

Decàleg per a l'e-polític

Fruit d'un document elaborat per Localret, Les Polítiques Públiques en l'era digital i sobre el qual encara tinc pendent fer un post, van sortir unes recomanacions que vam denominar el decàleg per a l'e-polític.

Aquestes recomanacions, que van més enllà de la tecnologia, tenen per objectiu donar una orientació als polítics locals a l'hora d'afrontar les polítiques públiques en el context en el que ens trobem actualment. Es tracta de recomanacions generalistes que pretenen més que dir el què s'ha de fer, dir el com s'ha de fer la política local en l'era digital. Breument tindrem aquest decàleg en format píndola de coneixement, però de moment el poso a la vostra disposició tal i com el tenim redactat en el document:

  1. Disposar d’una estratègia. És fonamental realitzar un exercici d’anàlisi i de planificació futura respecte els passos a seguir com a govern local. Estratègia que ha de tenir en compte les oportunitats i els riscos com a municipi (cap a enfora i també com a organització (cap endins).
  2. Lideratge, basat en el consens. La transformació que suposa la implantació de polítiques TIC en una administració pública (amb canvis organitzatius, d’hàbits de treball...) requereix d’un lideratge polític i tècnic clars. A més a més, en un mandat aquests canvis són difícils de realitzar i necessiten, per tant, del consens polític, per garantir-ne la continuïtat en el temps.
  3. Infraestructures de telecomunicacions: una peça essencial. Cal entendre les TIC com el cinquè tipus d’infraestructura pública (juntament amb la via pública, l’aigua, la llum i el gas). Disposar d’infraestructures amb alta capacitat i que arribin a tots els racons del municipi és estratègic de cara la competitivitat econòmica i la cohesió social del municipi.
  4. Proactiu, no reactiu. Mai com ara es requereix dels governs locals que s’avancin als reptes que apareixen cada dia. Gràcies als sistemes d’informació podem ser més proactius i planificar actuacions futures. Els ciutadans no entendran que actuem amb lentitud i sense previsió.
  5. Eficàcia, eficiència i qualitat. Aquests són els principis que han de regir qualsevol actuació pública. Potser és obvi. Els ciutadans volen que els serveis funcionin, a temps i amb una qualitat òptima. I ja és hora que les administracions públiques destinin per a cada servei públic només els recursos necessaris. Ni més ni menys.
  6. Canvi de mentalitat, canvi organitzatiu. Iniciar canvis sota el paraigües de grans “Plans” o “Reformes” pot ser contraproduent. Aconsegueix en primer lloc que l’organització assumeixi els nous valors d’orientació al ciutadà, d’eficència i de qualitat i que no vegin els canvis com una amenaça. Aprova una ordenança que reguli els nous principis i en paral•lel assumeix una organització més operativa i pensada en processos, no en departaments.
  7. Indicadors. És essencial que els canvis que es realitzin funcionin. I per això s’ha de poder avaluar els resultats. Els projectes d’administració electrònica poden crear rebuig si no funcionen des del primer moment. Compta amb un bon sistema d’indicadors que t’ajudi a avaluar els processos i a obtenir millors resultats.
  8. Cooperació – interoperabilitat. Alguns projectes amb clars beneficis per la ciutadania només poden fer-se realitat amb la col•laboració entre administracions. Estigues obert a la cooperació i disposar a compartir el coneixement i els recursos. No tanquis la col•laboració amb el sector privat. Al contrari, planteja noves formes d’entesa. Govern relacional.
  9. Àrea específica. Dedica una unitat de l’organització a impulsar aquests projectes. I sobretot, que pugui destinar a temps a planificar; a marcar una estratègia; a conèixer que estant fent altres organitzacions; a coordinar les diferents actuacions.
  10. Participació. En paral•lel al lideratge clar i fort és necessària la participació de tots els agents implicats en aquests processos. Tant dels treballadors públics, com de les entitats del municipi com els agents socials i els ciutadans en general.
Espero les vostres aportacions i comentaris.

13 de febrer 2008

Participació política 2.0

Ahir vaig llegir una iniciativa innovadora que s'està duent a terme al país de Gales. Més concretament, es tracta d'una proposta del partit independentista Galès que pretén dur a terme una reforma sobre la Welsh Language Act, la llei que regula la situació i usos del gaèlic a Gales. Per obtenir idees al respecte, el Plaid Cymru ha obert un wiki per a que els ciutadans facin proposta i donin idees que , segons el propi partit, seran utilitzades o si més no, serviran d'orientació per a la redacció d'aquesta nova llei.

Aprofitant que estem en periode quasi electoral trobaria interessant que els partits polítics en comptes de delectar-nos cada dia amb una nova i sorprenent promesa electoral obrisin espais d'aquest tipus per escoltar i recollir les nostres propostes. En el fons som els seus clients i si ens escolten i entenen les nostres necessitats segur que preparen campanyes més efectives i obtenen millors resultats.

Google Maps a l’administració: usos i abusos

Aquest proper 13 de marça es celebra a Localret un workshop que promet ser interessant. Es parlarà del paper de les tecnologies d'informació geogràfica en la gestió municipal dels ajuntaments, i més concretament es debatrà sobre l'ús i les limitacions que presenten les eines relacionades que ofereix Google. La Jornada, que compta amb el suggerent títol Google Maps a l’administració: usos i abusos, aboradarà a través de l'opinió de diversos experts en cartografia i responsables d'ajuntaments les limitacions i mancances de l'us de les eines de google com a SIG d'un ajuntament.

A continuació teniu les dades relacionades:


TALLER SOBRE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA


Sessió de treball sobre “Google Maps a l’administració: usos i abusos”

Dia:

13 de març de 2008

Lloc:

Localret, c/ Llacuna 162, 3ª planta, Barcelona

Hora:

De 12,00 a 14,00 h.

Organitza:

Consorci Localret amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic

Objectiu:

Identificar els bons i mals usos de Google Maps per part de l’administració, reflexionant sobre les mancances que presenta la cartografia que fa servir Google.

Presideix:

Sr. Lluís Sanz i Marco, Ajuntament de Barcelona

Agenda:

12,00 h. Benvinguda i presentació de la sessió

12,30 h. La qualitat de la cartografia Google (Institut Cartogràfic de Catalunya)

13,00 h. Servidors de mapes i Google Maps(David Comas, Nexus Geografics)

13,30 h. La visió de l'ajuntament (Mario Alguacil, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Jordi Cebrián, Ajuntament de Barcelona)

14,00 h. Conclusions i comiat

Confirmacions:

Podeu confirmar la vostra assistència per e-mail a l’adreça