22 d’agost 2007

Tancat per vacances

Companys, fins a mitjans de setembre no hi haurà cap post més en aquest blog. Per fi començo les vacances i ara és moment de recuperar de forces i desconnectar del nostre dia a dia habitual.

Salut!!

01 d’agost 2007

Materials d'interès VIII

I ja per últim, els materials de la jornada celebrada el passat mes de març a Localret sobre Els Programes Europeus i les oportunitats de finançament en l'àmbita de la Societat de la Informació.

Aquesta sessió va comptar també amb el suport del CIDEM, el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Municipal d'Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona.

Materials d'interès VII

Aquí podeu trobar els materials relacionats amb els projectes del Consorci AOC i de l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) previstos per a l’any 2007. Les presentacions es van centrar més concretament amb la plataforma iArxiu de CATCert, que ofereix a les administracions la custòdia de documents digitals garantint-ne la perdurabilitat en el temps i la seva recuperació tècnica i jurídica i el mòdul de notificacions telemàtiques e-NOTUM del Consorci AOC, que compta amb total garantia jurídica.

Materials d'interès VI

Ja vaig publicar en el seu moment un post sobre la celebració d'aquesta jornada. Es tracta de la sessió "La regulació per a l'impuls de l'administració electrònica" que van organitzar, dins del marc de la Setmana de les Noves tecnologies i Societat de la Informació, l'Ajuntament de Castelldefels i Localret.

La sessió es va centrar fonalmentalment en el que aquell moment era l'esborrany de la ja avui en vigor LAECAP, tot i que també es va debatre sobre altres experiències regulatives de la administració electrònica. Aquí teniu l'accés als documents.

Materials d'interès V

Materials de la sessió de treball del 9 de maig de 2007: Les Xarxes sense fils municipals. En aquesta jornada duta a terme a Localret es van presentar algunes experiències de municipis catalans en el desplegament i implementació de xarxes sense fils (wifi, wimax,...); més concretament els casos de Barcelona i Terrassa. També es poden trobar adjunts a aquestes presentacions alguns documents d'interès relacionats amb aquesta temàtica.