01 d’agost 2007

Materials d'interès V

Materials de la sessió de treball del 9 de maig de 2007: Les Xarxes sense fils municipals. En aquesta jornada duta a terme a Localret es van presentar algunes experiències de municipis catalans en el desplegament i implementació de xarxes sense fils (wifi, wimax,...); més concretament els casos de Barcelona i Terrassa. També es poden trobar adjunts a aquestes presentacions alguns documents d'interès relacionats amb aquesta temàtica.