08 de maig 2008

Subvencions 2008

El Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya), format en una 60% per la Generalitat de Catalunya i en un 40% per Localret, ha fet públiques les subvencions anuals que es donen als ens locals per a la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant les TIC.

El sistema de distribució dels diners continua com l'any passat, així, directament a través de les subvencions es donen aproximadament uns 3M€ per als ajuntaments; una part per a projectes propis i una altra per a adherir-se a projectes de l'AOC i de Localret. La resta de diners, fins als 6M€ que s'han donat en anys anteriors, es reparteixen mitjançant convenis amb els Consells Comarcals, les Diputacions i Localret.

Els ajuntaments que vulguin accedir a aquestes subvencions hauran d'omplir prèviament l'enquesta sobre l'estat (inventari) de les TIC que anualment realitza Localret. L'enquesta es pot omplir online a través del site de Localret.