02 d’octubre 2009

No tinc temps per pensar

Article d'interès basat en una entrevista a Nicholas Carr on aquest planteja algunes de les conseqüencies de l'evolució d'Internet respecte la indústria i les persones. Suggereix que la forma d'actuar a Internet i el temps que aquesta activitat ens ocupa està condicionant la forma de pensar, la inteligència i la capacitat d'atenció de les persones sobre el seu entorn. Internet ens deixa espai per a la reflexió pausada sobre les nostres vides?

Carr
View more documents from borjarius.