25 d’abril 2007

31 de desembre de 2009: Dia D

El passat dimarts 24 d'abril, l'Ajuntament de Castelldefels i Localret van organitzar, dins de la Setmana de les Noves tecnologies i Societat de la Informació, la jornada "La regulació per a l'impuls de l'administració electrònica".

Ernesto Abati Garcia-Manso, Subdirector General de Simplificació Administrativa i Programes d'Atenció Ciutadana del MAP, va fer una presentació (que en breu podreu consultar en aquest blog) sobre la nova llei d'accés electrònic dels ciutadans a les AAPP. La llei, segons Abati, es troba en un procés de tramitació parlamentària molt avançat i podria entrar en vigor aquest mes de juny.

Cal destacar, com a punt important del text, la data límit de 31 de desembre de 2009, a partir de la qual les administracions tindran la obligació de relacionar-se electrònicament amb els ciutadans si aquests així ho demanen. El representant del ministeri, animava a les administracions a prendre's la llei com una oportunitat i demanava que no s'adaptin els processos administratius a un procés electrònic, sinó que s'aprofiti la ocasió per a fer una reenginyeria en vers una millor eficiència i transparència.