20 d’abril 2007

Electronic Democracy in America

Ahi vaig poder assistir a la Fundació Jaume Bofill a una xerrada sobre democràcia electrònica a càrrec de Michael J. Jensen, que ha estat convidat a Barcelona per la UAB. El Michael és un investigador del Center for Research on Information Technology and Organizations (CRITO),
University of California, Irvine. Ens va presentar els resultats de la seva investigació "Electronic Democracy in America", clara referència a l'obra "Democràcia a Amèrica" d'Alexis de Toqueville. La pregunta clau plantejada en el seu estudi és la següent: les pràctiques polítiques online són una extensió de les pràctiques polítiques offline?

Algunes idees "sueltes" interessants:

  1. Internet no només suposa una alternativa a la comunitat offline, sinó sembla lliurar de l'estructura tradicional d'autoritat que faria a algunes persones no participar
  2. L'edat i el temps que s'ha viscut en una comunitat afecten més ala participació offline que a la online.
  3. Només la interacció amb grups polítics s'identifica com a compromís polític (tan online com offline)
Aquí trobareu les seves reflexions.