30 de gener 2008

Localret Innova (I): píndoles de coneixement

Un dels debats actuals de la blogosfera està sent el tema de la innovació a les adminstracions públiques. Com s'ha d'innovar? Per què s'ha d'innovar? Quines són les barreres a la innovació? etc. Des de Localret, com alguns ja sabeu, estem intentant tirar endavant alguns projectes que creiem que són innovadors i ara els volem començar a comunicar.

En aquesta sentit, m'agradaria començar avui una sèrie de posts per presentar aquests projectes innovadors que veuen la llum en el 2008, però que hem estat treballant intensament durant el 2007. El primer projecte del que m'agradaria parlar-vos, són les Píndoles de Coneixement. Alguns de vosaltres, ja heu tingut la oportunitat de veure algun prototipus i d'altres (Roc, Miquel) ens esteu ajudant encara avui, a fer possible aquest nou producte.

Les píndoles són unitats web que tenen com a objectiu comunicar/informar d’una forma clara i sintètica, i amb una duració reduida de temps un servei o producte, en aquest cas de Localret o un aspecte d’interès per als ajuntaments relacionat amb l'àmbit de les TIC.

Els beneficis bàsics que creiem que les píndoles poden aportar són els següents:
  • Paquetitzar el coneixement de es deriva o genera des de Localret
  • Eina de comunicació atractiva per als ajuntaments
  • Eina que compta amb la prescripció de tècnics i polítics municipals
  • Multifunció (web, email, Jornades, etc)
  • Sintetització dels aspectes clau dels serveis o productes
La primera píndola informa sobre la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Publiques (PECAP), un projecte liderat i coordinat per Localret. La podeu veure directament des d'aquí, o bé des de la web de Localret. En les properes setmanes s'aniran penjant de noves, que segons la meva opinió, estan encara més aconseguides que la de la PECAP.