09 de maig 2007

localgov.tv

Des de el Regne Unit, i a través de Global Business Television, s'ha llançat el projecte localgov.tv. Es tracta d'una canal de televió per internet que tracta tots aquells temes relacionats amb la modernització de les administracions i els serveis públics. El servei, sota registre, ofereix als usuaris continguts televisius a la web que tracten temes relacionats amb les tecnologies i innovacions aplicades al sector públic. El darrer contingut que he pogut trobar és : Mobile Working - In Public service delibery. Es tracta d'una experiència molt interessant i que segueix l'estela del seu "germa gran" EgovTV.