14 de maig 2007

Subvencions 2007

El Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya), format en una 60% per la Generalitat de Catalunya i en un 40% per Localret, ha fet públiques les subvencions anuals que es donen als ens locals per a la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant les TIC.

Enguany, el sistema de distribució dels diners ha canviat. Directament a través de les subvencions es donen 2.700.000 € per als ajuntaments; 1,7 M€ per a projectes propis i 1,1M€ per a adherir-se a projectes de l'AOC i de Localret. La resta de diners, fins als 6M€ que s'han donat en anys anteriors, es reparteixen mitjançant convenis amb els Consells Comarcals, les Diputacions i Localret.