07 d’octubre 2008

Cursos d'OpenOffice

Des de fa un any aproximadament Localret ha engegat una línia de projectes destinats al foment i l'ús del programari lliure dins el món local. En un proper post parlaré en detall sobre aquesta nova línia i tots els projectes que engloba, avui però, m'agradaria fer incís en un projecte ben senzill però crec que amb molta força transformadora. Es tracta d'un programa de formació sobre el paquet ofimàtic OpenOffice.

En aquest sentit el Consorci Localret i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en resposta a les necessitats de formació del propi Consell, així com de diversos ajuntaments de la comarca, han posat en marxa aquest programa de cursos. Es tracta de donar formació a nivell d'usuari de les eines de processament de textos, fulls de càlcul i presentacions per als treballadors municipals.

En aquests cursos, a més a més, s’ha usat per primera vegada la descripció de continguts de l’acreditació TIC, coneguda com ACTIC. Aquests continguts van ser redactats per diversos organismes, coordinats per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i aprovats per la Generalitat de Catalunya el passat 26 de febrer.

Està previst fer més edicions d’aquest mateix curs en altres poblacions de Catalunya, segons demanda, així com incloure’l al programa de cursos de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que ja emetrà els títols corresponents a totes les edicions programades per Localret, començant per les dues primeres que comencen a Figueres la setmana del 13 d'octubre.

El salt al programari lliure és molt complex i costòs per a qualsevol organització, però a llarg termini està clar que pot tenir uns avantatges significatius, especialment pel que fa als costos. El traspàs del paquet ofimàtic pot ser un primer pas lògic cap a aquesta migració definitiva. Es tracta d'un canvi relativament senzill i d'implicacions bastant directes en quant a reducció de despeses.