17 d’octubre 2008

Programari lliure a Localret

Fa un quants dies vaig prometre un post sobre les accions que Localret està engegant envers el programari lliure (PL). Aquestes accions, estan enmarcades en una nova línia de treball que es va concretar ara fa un any, i que tenia com a objectiu aglutinar i reforçar els serveis de Localret relacionats amb el programari lliure. Per donar força i consistència en aquesta nova gamma de projectes es va fitxar a l'Eduard Elies, expert en temes de PL i que entre d'altres càrrecs ha estat degà del col·legi d'informàtics de Catalunya. A grants trets podríem dir que existeixen tres línies bàsiques de treball: l'ús de programari lliure en projectes propis, l'assessorament i la formació i la sensibilització/comunicació.


1. Ús de programari lliure

Tres dels projectes que vem desenvolupar l'any passat estan fets utilitzant eines lliures; les comunitats Localret (Drupal), el Consensus (Joomla) i el Banc d'Innovació Local (Plone). A més, el Banc d'Innovació Local no només està desenvolupat amb una gestor no propietari, sinó que un dels seus objectius principals és l'intercanvi de recursos i de programari entre els ajuntaments.


2. Assessorament i formació
Un dels serveis més demandats en aquest cas, és la la Diagnosi sobre migració a PL. Es tracta d'una servei d'assessorament en el qual es fa una estimació general dels elements que cal tenir en compte quan és du a terme una migració d'aquest tipus. D'una alatra banda, i com ja vaig comentar, s'està duent a terme un curs sobre Open Office que té intenció d'anar-se realitzant pel territori sota demanda dels governs locals. Per últim, des de Localret s'estan impulsant també les sessions de bones pràctiques, en les quals un ajuntament acompanyat d'una empresa presenta un producte desenvolupat en PL, el darrer cas va ser l'experiència de l'Ajuntament de Manresa en la implantació de la plataforma eyeOS.


3. Sensibilització i comunicació


En aquesta línia, s'està treballant intensament per la celebració d'una Jornada de programari lliure al món local que pretèn assolir una certa notorietat a nivell català. Aquesta jornada tindrà lloc al novembre i properament en podré donar més informació a través del bloc. Per últim, i d'una manera menys estructurada, es realitzen reunions periòdiques amb empreses per tal d'anar acumulant coneixement sobre productes i serveis desenvolupats en PL i així poder oferir informació actualitzada i de primera ma a les consultes i demandes dels ajuntaments.