19 de juny 2008

4º Jornada sobre Informació Pública a Internet

Un any més, la Univesitat Oberta de Catalunya, organitza la Jornada sobre informació pública a Internet. Ho fa conjuntament amb ePSIplus, una xarxa temàtica, finançada a través del programa eContentplus de la Comissió Europea, per a donar suport a la implementació de la Directiva sobre la reutilització de la informació del sector públic en el període previst fins a la seva revisió el 2008.

En paraules de la pròpia organització els objectius de la jornada són els següents:
  • Analitzar el contingut de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic.
  • Descriure l’experiència espanyola en matèria de reutilització de la informació del sector públic.
  • Discutir sobre les bones pràctiques a Espanya en matèria de reutilització de la informació del sector públic.
  • Proposar recomanacions per a la revisió de la Directiva sobre reutilització de la informació del sector públic.
A la seva web trobareu més informació sobre la jornada. L'assistència és gratuïta.