16 de juny 2008

Contractació electrònica

Des del passat mes de maig la nova llei de Contractes en el Sector Públic és ja d'obligada aplicació. La llei estableix canvis substancials respecte a la seva versió anterior que estan ja afectant i molt en el dia a dia de les administracions públiques. l nou text fa una menció especial a la contractació mitjançant mitjans telemàtics, i es per aquest motiu que el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat i Localret han organitzat per aquest proper 18 de juny una jornada dirigida a responsables de compra, sectretaris, interventors, etc. que tractarà en profunditat aquestes qüestions.

Al programa hi trobareu tota la informació relacionada.