03 de juliol 2008

Els dos Vallessos s'ajunten per estalviar

El passat 1 de juliol els Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental van signar un conveni amb Localret pel qual 49 municipis (17 Occidental + 32 Oriental) treuran a concurs de forma conjunta els seus serveis de telecomunicacions. Entre els molts beneficis que això suposarà,
  • Negociació directa amb els operadors com a “grans clients”.
  • Interlocució única amb els operadors per tots els municipis a nivell comarcal.
  • Homogeneïtat dels serveis de telecomunicacions de tots els ens locals, independentment del seu volum.
  • Millora i especialització dels serveis de telecomunicacions.
  • Adequació a les necessitats de les administracions locals i a un futur creixement.
  • Transparència en tot el procés de negociació i contractació dels serveis.
  • Estabilitat en les factures de telecomunicacions.
  • Disponibilitat de recursos econòmics, sense esforç addicional dels ajuntaments, per la reinversió en infraestructures de telecomunicacions de banda ampla dins dels municipis i a nivell comarcal.
  • Oportunitat per reclamar la intervenció d’altres administracions en el finançament d’infraestructures de telecomunicacions al territori.
destaca el potencial estalvi en els preus que es pot aconseguir. En l'experiència anterior duta a terme al Maresme es van aconseguir uns beneficis globals del 47%, xifra que probablement serà més difícil d'aconseguir en aquesta segona agregació coordinada per Localret.

Ja informarem sobre els resultats...