11 de juny 2007

Les telecomunicacions a concurs

Localret, després de l'èxit assolit al Maresme, està engegant el segon projecte per a contractar, de forma agregada, el serveis de telecomunicacions dels municipis d'una comarca.

La idea és ben senzilla, cal agregar la demanada per tenir més poder de negociació davant dels operadors i consegüentment obtenir millors preus en els serveis. A Catalunya molts municipis no tenen capacitat de negociar amb les empreses de telecomunicacions (són considerats clients normals o petites empreses), unint-se i contractant els serveis de forma conjunta poden obtenir, en canvi, millors resultats que si actuen de forma individualitzada.

El contracte, tot i superar els 30.000 € d'import total, es fa en règim de procediment negociat. Aquest procediment negociat es pot dur a terme ja que prèviament, per part de Localret, s'ha fet una homologació de proveidors, afavorint així la flexibilitat del procés. D'aquesta manera, s'oferten tres lots:

  • Lot 1: serveis de veu (línies, tràfic de veu, centraletes, manteniment,...)
  • Lot 2: serveis de mobilitat de veu i dades
  • Lot 3: serveis de connectivitat

El cas del Maresme, liderat pel Consell Comarcal, ha estat pioner i ha marcat el full de ruta per a d'altres comarques. Un conjunt de municipis de la comarca (28 + el Consell Comarcal) va agregar la seva demanada i va ofertar aquests tres lots. Els resultats d'aquesta acció van ser evidents ja que els municpis van obtenir un estalvi mig total del 47%; un 43% en el lot 1, un 67% en el lot 2 i un 24 % en el lot 3.

El servei que presta Localret és el de donar suport i assessorar durant tot el procés al Consell Comarcal. En primer lloc es fa una estimació de l'estalvi, seguidament "s'inventaria" el consum de tots els municipis per després fer-ne l'agregació, i finalment s'ajuda a redactar les bases del concurs. Aquest recolçament no s'acaba amb l'adjudicació del concurs, sinó que es manté durant tres mesos més a través d'una comissió tècnica responsable de garantir les condicions i preus establerts en el contracte.

La filosofia que hi ha darrera d'aquest tipus de projecte, i que Localret trasllada als ajuntaments, és que aquests inverteixin l'estalvi obtingut en la millora de les infraestructures de telecomunicacions del seus respectius municipis.