27 de novembre 2008

Legitimitat

Si haguéssim de definir les xerrades o presentacions del Xavier Marcet amb una sola paraula, jo escolliria segurament, estimulants. Així va ser dimarts passat als matins d'innovació que organitza l'EAPC on el Xavier havia estat convidat per xerrar sobre innovació a les administracions públiques.

De les moltes coses interessants que es van comentar durant la seva presentació em vaig quedar amb dues. La primera només un detallet; hem de deixar d'utilitzar indicadors de gestió per utilitzar indicadors d'impacte. Resulta evident, però a l'administració pública això passa en compte gotes. No ens ha de valer fer coses i a més fer-les bé, sinó que també hem de veure que serveixin per alguna cosa, que aportin un valor a la organització. Si no aporten valor és evident que ens cal preguntar-nos per a que les fem.

Un altre tema que va comentar el Xavier va sorgir arran d'un encarrec que ha rebut la seva consultora, la definició d'un pla estratègic per ACC1O (fusió dels ex COPCA i CIDEM). Una de les coses que els hi han recomanat és ben senzilla, però que un cop més és difícil de trobar a l'administració, que ells s'apliquin el mateix que estan recomanant a les empreses que assessoren. I per què? Doncs per una raó ben senzilla, per tenir legitimitat davant d'aquestes empreses. Com podem tenir credibilitat davant dels nostres clients si nosaltres mateixos no apliquem les coses que a ells els hi recomanem? Doncs si, de vegades també pequem d'això. No hi ha millor manerar d'actuar que predicar amb l'exemple, a mi no em serveix allò de “en casa del herrero cuchara de palo”.

Si voleu trobar els materials i alguna informació relacionada podeu consultar el bloc del Xavier o bé aquest enllaç.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[castellano]

Si tuviese que definir las charlas o presentaciones de Xavier Marcet con una sola palabra, yo escogería seguramente, estimulantes. Así fue el pasado martes en las mañanas de innovación que organiza la EAPC dónde Xavier había sido invitado para charlar sobre innovación a las administraciones públicas.

De las muchas cosas interesantes que se comentaron durante su presentación me quedé con dos. La primera sólo un detallito; debemos dejar de utilizar indicadores de gestión para pasar a utilizar indicadores de impacto. Resulta evidente, pero en la administración pública esto pasa en cuentagotas. No nos ha de valer hacer cosas y además hacerlas bien, sino que también debemos querer que sirvan por algo, que aporten un valor a la organización. Si no aportan valor es evidente que nos hace falta preguntarnos para que las hacemos.

Otro tema que comentó Xavier surgió a raíz de un encargo que ha recibido su consultora, la definición de un plan estratégico para ACC1O (fusión de los ex COPCA y CIDEM). Una de las cosas que se les han recomendado es bien sencilla, pero que una vez más es difícil de encontrar a la administración, que ellos se apliquen lo mismo que están recomendando a las empresas que asesoran. Y por qué? Pues por una razón bien sencilla, para tener legitimidad ante de estas empresas. Cómo podemos tener credibilidad ante de nuestros clientes si nosotros mismos no aplicamos las cosas que a ellos se los recomendamos? Pues si, a veces también pecamos de esto. No hay mejor manerar de actuar que predicar con el ejemplo, a mí no me sirve aquello de en “casa del herrero cuchara de palo”.

Si queréis encontrar los materiales y otras informaciones relacionadas podéis consultar el blog del Xavier o bien este enlace.