24 de novembre 2008

Localret Innova (IV): Comunitats

Fa temps i no recordo en quin context vaig parlar en aquest bloc del projecte de les comunitats. Recordo que es va generar certa discussió sobre el tema, especialment sobre el fet de si les comunitats han de sorgir de forma espontànea de grups que ja col·laboren d'una o altra forma o bé si poden créixer i tenir exit encara que es creïn des d'una institució en el nostre cas Localret.

Doncs ara l'experiment ja està en marxa. Des de Localret hem llençat tres comunitats (més una de Partcipació Ciutadan que ja existia però amb una altra plataforma) que pretenen ser un espai de trobada a internet de col·lectius de professionals del món local que comparteixen unes mateixes tasques i responsabilitats. Es tracta d'una eina de funcionament molt senzill i intuitiu que´té com a característica principal que qualsevol usuari pot crear qualsevol contingut. Es tracta d'una comunitat on tots els continguts són oberts, tot i així hi ha un registre que permet als professionals del món local veure un directori de membre a través del qual es poden comunicar.

A partir d'ara comença la dificultosa tasca de dinamitzar i comunicar les comunitats per tal de que es converteixin a part de en un espai amb vida, sobretot en una eina útil per al dia a dia dels treballadors del món local.

A veure si podeu fer un cop d'ull i aporteu els vostres comentaris.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[castellano]
Hace tiempo y no recuerdo bien en qué contexto hablé en este blog del proyecto de las comunidades. Recuerdo que se generó cierta discusión sobre el tema, especialmente sobre el hecho de si las comunidades deben surgir de forma espontanea de grupos que ya colaboran de una u otra forma o bien si pueden crecer y tener éxito aunque se creen desde una institución en nuestro caso Localret.

Pues ahora el experimento ya está en marcha. Desde Localret hemos activado tres comunidades (más una de Participación Ciudadana que ya existía pero con otra plataforma) que pretenden ser un espacio de encuentro en Internet de colectivos de profesionales del ámbito local que comparten unas mismas tareas y responsabilidades. Se trata de una herramienta de funcionamiento muy sencillo y intuitivo que tiene como característica principal que cualquier usuario puede crear cualquier tipo de contenido. Se trata de una comunidad donde todos los contenidos son abiertos, aunque hay un registro que permite a los profesionales ver un directorio de miembro a través del cual se pueden comunicar.
A partir de ahora empieza la difícil tarea de dinamizar y comunicar las comunidades para que estas se conviertan aparte de en un espacio con vida, sobre todo en una herramienta útil para el día a día de los trabajadores del mundo local.
Espero que le podaís hechar un vistazo y hagaís algún comentario.