16 d’abril 2009

Què és la web 3.0?

Ja fa temps que começa a sonar el terme web 3.0 però encara no tenim gaire clar el que vol dir ni el que pot representar. Tal i com estem acostumats, resultaria fàcil pensar que ara que està tant de moda el tema del 2.0 i que el gran públic ja comença a estar introduït en aquestes noves eines i aquesta nova cultura, els mitjans o les empreses s'han inventat un nou terme, una nova marca, buida de contingut o que representa un canvi gairebé imperceptible sobre moltes de les webs que existeixen avui en dia per tal de vendre o de fer notícies. Però això no és així, la web 3.0 suposarà canvis importants respecte l'Internet que coneixem avui en dia.

La web 3.0, també coneguda com a web semàntica, és ja una realitat, però es troben pocs sites i hi ha també poques empreses que treballin en aquest sentit. Aquesta nova etapa en l'evolució d'Internet pot suposar un canvi sustancial respecte al seu funcionament actual. Bàsicament, la diferència de la web 3.0 rau en que les webs incorporin informació semántica dels seus continguts que pugui ser interpretada per els sistemes informàtics dels diferenst dispositius. En el 3.0 les webs no només entendran la sintaxi dels continguts sinó també la semàntica (el significat) d'aquests, i per tant, podran adequar-se més als nostres interessos i preferències al mateix temps que podran donar resultats de forma integrada. D'aquesta manera la integració i la interoperabilitat entre webs i sistemes serà molt més gran del que és actualment i la cerca de continguts molt més acurada.

Per a que tingueu més informació i exemples al respecte us recomano el blog/web de la Dolors Reig, El Caparazon, on tracta tot sovint temes relacionats amb el 3.0. De fet, fa pocs dies va publicar un post en el que inclou 4 vídeos que us poden donar una idea molt més acurada del que significa i les possibilitats que té aquesta nova evolució de la web.

Aquí teniu però un petit aperitiu...
------------------------------------------------------------------------------------
[castellano]

Ya hace tiempo que suena el término web 3.0 pero todavía no tenemos demasiado claro loque quiere decir ni loque puede representar. Tal y como estamos acostumbrados, resultaría fácil pensar que ahora que está tan de moda el tema del 2.0 y que el gran público ya empieza a estar introducido en estas nuevas herramientas y esta nueva cultura, los medios o las empresas se han inventado un nuevo término, una nueva marca, vacía de contenido o que representa un cambio casi imperceptible sobre muchas de las webs que existen hoy en día, para vender o generar noticias. Pero esto no es así, la web 3.0 supondrá cambios importantes respecto al Internet que conocemos hoy en día.

La web 3.0, también conocida como web semántica, es ya una realidad, pero se encuentran pocos sites y hay también pocas empresas que trabajen en este sentido. Esta nueva etapa en la evolución de Internet puede suponer un cambio sustancial respeto a su funcionamiento actual. Básicamente, la diferencia de la web 3.0 rae en que las webs incorporen información semántica de sus contenidos que pueda ser interpretada por los sistemas informáticos de los diferentes dispositivos. En el 3.0 las webs no sólo entenderán la sintaxis de los contenidos sino también la semántica (el significado) de estos, y por lo tanto, podrán adecuarse más a nuestros intereses y preferencias al mismo tiempo que podrán dar resultados de forma integrada. De este modo la integración y la interoperabilitat entre webs y sistemas será mucho más grande de lo que es actualmente y la busqueda de contenidos más ajustada y precisa.

Para que tengáis más información y ejemplos al respeto os recomiendo el blog/web de Dolors Reig, El Caparazon, dónde trata a menudo temas relacionados con el 3.0. De hecho, hace pocos días publicó un post en el que incluye 4 vídeos que os pueden dar una idea muy esmerada de lo que significa y las posibilidades que tiene esta nueva evolución de la web.

Aquí tenéis un pequeño aperitivo...