11 de juny 2007

El planejament urbanístic a la web

A partir del mes de juliol, la Generalitat de Catalunya i els municipis catalans de més de 10.000 habitants estaran obligats a posar, entre d'altres dades, tota la informació relativa al planejament urbanístic a la web. El Reglament de la Llei d'Ubanisme (pdf) en alguns dels seus articles (17.3, 23.2 i disposicions addicionals) així ho especifica. Aquests primer pas, no fa més que posar de manifest una tendència que poc a poc s'anirà estenent a la resta d'administracions locals.

Dins d'aquest context, Localret organitza una jornada (18 de juny de 10h a 12h) per als ajuntaments catalans, on es tractarà aquest tema i on també es parlarà del projecte IDEC Local del Consorci Administració Oberta de Catalunya. Aquest projecte, al que poden accedir els municipis de Catalunya a través de les Subvencions que anualment dona l'AOC, té com a objectiu impulsar i servir de canal per a la creació d'un IDE (Infraestructura de Dades Especials) de les administracions locals catalanes que s'integri dins de la IDE catalana.

Així, l'accés al projecte, proveeix als beneficiaris d'una infraestructura que permet com diu el Consorci AOC en la seva web, "fer pública la geoinformació disponible i descriure-la mitjançant metadades en un catàleg accessible per Internet, i per altra banda, la publicació d’aquesta geoinformació en servidors de mapes, per tal de fer-la accessible, en les condicions que cada ens determini, a altres administracions i usuaris en general, tot creant una xarxa de servidors locals que permeti accedir a la seva geoinformació, combinar-la entre sí i amb dades d’altres administracions i, a més llarg termini, plantejar noves aplicacions i projectes."