31 de juliol 2007

Materials d'interès III

En aquest bloc ja hem parlat alguns cops de l'eina matrix i també de la sessió que es va fer a Localret sobre la mateixa. Us recordo que aquesta sessió es va en el marc de sessions formatives del projecte Banc d'Innovació Local.

En aquesta jornada celebrada a principis del mes de juny es va explicar l'eina Matrix i el seu funcionament, tant des de la perspectiva de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, propietari de l'eina, com d'Audifilm, l'empresa que ha col·laborat en el seu desenvolupament. També els ajuntaments d'Olot i Sant Feliu de Guixols van fer presentacions on explicaven la seva seva experiència en l'aplicació de Matrix en els seus propis ajuntaments. Aquí trobareu els materials.