19 de juliol 2007

VII Radiografia de Webs Municipals

El Ciberpais d'avui pública la seva radiografia anual sobre les webs municipals dels principals ajuntaments espanyols. La mostra utilitzada és la dels municipis amb més de 50.000 habitants i/o els que són capital de província i els serveis analitzats són els de cada any amb la inclusió del RSS. A continuació us poso els 25 primers classificats del 2007 i 2006 per a que pugueu veure els canvis que hi ha hagut.


S'inclouen també en aquesta edició del Ciberpais alguns articles que aborden diferents temàtiques relacionades amb les noves tecnologies i la e-administració. Us recomano que els hi feu feu un cop d'ull. Seria molt fàcil criticar, però jo crec que estan bastant bé i donen una perspectiva general prou bona dels temes més candents en aquests moments. És cert també que algunes de les dades que es donen no són prou precises i que potser hi ha una mica de "batiburrilo" en com es presenten els temes. Però bueno, com deia, està bé que mitjans de divulgació general facin referència, d'una forma prou extensa, sobre aquests temes.